Groepsgericht aan de slag met inburgering vanaf dag 1? Dat kan met de Themis-methodiek: beproefd en onderbouwd. Juist ook met nieuwkomers, die de Z-route zullen gaan doen. De begeleider verzorgt een jaar lang participatieve activiteiten, gericht op actieve deelname aan de samenleving. 

Wij doen sinds 2000 onderzoek naar de inburgering en integratie van nieuwkomers met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het gaat bijv. om statushouders die blokkeren in het inburgeringsprogramma of in taalcursussen.

De methodiek – die we samen met meer dan 12 begeleiders en zo’n 175 cursisten in 3 landen hebben ontwikkeld – heet Themis.

  • 3 dagdelen per week, vanaf dag 1
  • bij voorkeur verzorgd door sociaal werkers/welzijnswerk
  • met een groep van 10-15 deelnemers
  • functionele, praktische leerroute
  • leidt toe / complementair aan taalcursussen (A)NT2
  • participatief: alles is relevant voor de cursist en zijn/haar levenservaring wordt erkend en benut

Op deze site vind je informatie over de methode en de training.