Wij willen nieuwkomers succeservaringen bezorgen bij hun inburgering in Nederland. Vooral díe nieuwkomers, die weinig zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen – en denken dat zij niet kunnen veranderen. En die misschien straks in de intake een faalervaring “lage leerbaarheid” te verwerken krijgen.

Wij zijn er door onze ervaringen met de Themis-methodiek van overtuigd, dat zij zich wél kunnen ontwikkelen. Maar dan wel met een andere pedagogische benadering!

We willen dat nieuwkomers actief in Nederland kunnen meedoen. Maar Nederland is een heel ingewikkeld land en inburgering is een complex proces. Alleen de taal leren of aan het werk gaan is niet genoeg. Het gaat ook over alledaagse handelingen zoals boodschappen doen, het openbaar vervoer gebruiken. En over contacten met andere Nederlanders en de dialoog over waarden. Over spanningen en dilemma’s en botsende overtuigingen. Over gebruik kunnen maken van voorzieningen en je weg vinden op de arbeidsmarkt.

De ene inburgeraar is de andere niet; daarom is het nodig dat zij zelf verwoorden wat ze nodig hebben om actief deel te nemen aan de samenleving.

Op die manier betuttelen we niet, maar pamperen we ook niet. Een participatieve begeleider haalt het beste uit elke inburgeraar. Wij leiden de begeleider op om dat op een verantwoorde manier en door middel van een ⇒ onderbouwde methode te doen.

Wij piloten en doen projecten sinds 2001 in Nederland, leerden ook veel van een gezamenlijk project in Denemarken en Zweden, schreven hierover al heel veel artikelen, hoofdstukken en boeken en gaven tal van trainingen.

Onze ambitie is om van losse projecten door te groeien en onze bijdrage te leveren aan een duurzame implementatie van dit type groepswerk in inburgering en integratieprocessen. Neem contact met ons op als je deze ambitie omarmt!