De integratiedocent.

De integratiedocent verzorgt inburgeringsonderwijs in de wijk, gericht op actieve deelname aan de samenleving.

Wij doen sinds 2000 onderzoek naar de inburgering en integratie van nieuwkomers met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het gaat bijv. om statushouders die blokkeren in het inburgeringsprogramma of in taalcursussen.

Het programma – dat we samen met meer dan 12 begeleiders en zo’n 175 cursisten hebben ontwikkeld – heet Themis.

 • 3 dagdelen per week
 • met een groep van 10-15 deelnemers
 • functionele, praktische leerroute
 • leidt toe / complementair aan taalcursussen
 • participatief: alles is relevant voor de cursist en zijn/haar levenservaring wordt erkend en benut

Hieronder vind je informatie over de opleiding en de beproefde methode waarmee je als integratiedocent in de gemeente kunt werken.

De opleiding.

Wij zijn zeer ervaren  in het trainen van facilitators. In deze opleiding voor sociaal werkers en (NT2-)docenten leer jij aan te sluiten bij de lerenden door middel van een participatieve didactiek. Je leert onderwijs te geven volgens een veranderkundig ontwerp met vijf fasen.

Je volgt de opleiding Themis.  Themis is een beproefde methodiek voor volwasseneneducatie, die sinds 2002 in Nederland (en later ook in Denemarken en Zweden) is toegepast en is opgenomen in o.a. de Databank effectieve sociale interventies.

Het programma

 • vraagt 34 studie-uren gedurende 1 jaar
 • looptijd van de opleiding tijdens de uitvoering van een groep (“on the job”)
 • bestaat uit 2 interactieve studiedagen, intervisie en online leren
 • je krijgt 10 x intensieve coaching
 • geeft toegang tot de Themis toolbox met talloze werkvormen
 • kost € 5.000 (BTW-vrijgesteld) voor 3-5 personen*
 • is SKJ-geaccrediteerd met 17 punten in de vrije ruimte

*wordt alleen in kleine groepen aangeboden d.m.v. actieleren; tegen een vaste prijs per groep, excl. reis-/onkosten

 

De methodiek.

Als integratiedocent leer je werken met de Themis-methodiek.

Deze methodiek is sinds 2002 ontwikkeld op basis van principes uit de volwasseneneducatie. 

 • Participatief: door middel van o.a. mapping-werkvormen wordt de leerbehoefte van de deelnemers in kaart gebracht en als uitgangspunt voor het leerproces genomen; dit noemen we ook wel dubbel-context-leren;
 • Leefwereld als uitgangspunt: de deelnemers kiezen leeronderwerpen die voor hen het meest relevant zijn, zoals gezondheid, omgaan met de ander, opvoeding; daardoor ‘landt’ het leerproces veel sneller;
 • Semi-gestructureerd: er zijn suggesties voor dagprogramma’s en werkvormen, maar de cursusleider biedt ruimte aan het natuurlijke leerproces van de groep; daardoor krijgen de lerenden eigenaarschap over het leerproces;
 • Veilig: de cursisten herkennen zich in elkaar. Daarom worden homogene groepen gevormd qua sekse, taal en cultuur; de cursus start in de moedertaal en bouwt toe naar de doeltaal;
 • Begeleid door een rolmodel: de begeleider is iemand in wie de cursisten zich kunnen herkennen, en met wie zij dezelfde (moeder-)taal kunnen spreken; daardoor doen de lerenden succeservaringen op en hebben zij een doel;
 • Creatief en leuk: het leervermogen van de deelnemers wordt aangewakkerd door het gebruik van tal van speelse werkvormen; daardoor is leren leuk en ontwikkelen de deelnemers een ‘groei-mindset’, die ze ook overdragen op hun kinderen;
 • Uitdagend: de begeleider is een agoog die bewust en systematisch veranderingsprocessen aanmoedigt en perspectieven toevoegt, zodat reflectie en groei tot stand komt. Hierbij worden o.a. gasten uit zorg en welzijn bij de groep uitgenodigd en excursies georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn gebaseerd op vijf stappen.

 

 

Deze worden beschreven in het boek Verandering begeleiden (Noordhoff, 2018), Hoofdstuk 2.

De gemeente.

Gemeenten krijgen meer regie over inburgering en integratie. Zij kunnen onderwijs en begeleiding inkopen bij organisaties voor volwassenenonderwijs, welzijn of vluchtelingenwerk. Daarbij is het belangrijk om met een beproefde methode te werken.  

Sinds 2002 is Themis ontwikkeld: een methode die uitgaat van de belevingswereld van de lerende zelf. De methode is ontwikkeld door deskundigen sámen met migranten en is opgenomen in diverse databanken voor effectieve interventies (Movisie, KIS).

Inburgering bevindt zich op het kruisvlak van volwasseneneducatie en sociaal domein.

Opbrengsten van de participatieve wijze van werken (gebleken uit evaluaties en metingen):

 • een taalniveau hoger (relatief naar startniveau)
 • een participatieniveau hoger (relatief naar startniveau)
 • betere gezondheid en gezondheidsvaardigheden
 • bekendheid met voorzieningen en sociale omgeving
 • meer opvoedvertrouwen en beter gezinsfunctioneren
 • … en behaalde doelen, door de deelnemers zelf bepaald

Het overkoepelende doel is empowerment: mensen zijn in staat hun eigen leven te organiseren en hulpbronnen te benutten.

Bekijk het filmpje over onze visie op volwassenenonderwijs hier:

Neem contact met ons op.

De methodiek en de opleiding zijn ontwikkeld door ervaren en deskundige pedagogen met tientallen jaren onderwijs- en onderzoekservaring in binnen- en buitenland.

De Themismethodiek is een semi-gestructureerde methode, waarmee volwassenenonderwijs-op-maat wordt ontworpen. De te geven cursus wordt vormgegeven met de lerenden zelf (participatief), begeleid door getrainde beroepskrachten. Meer lezen? ⇒ www.themis-participatie.nl

Rogier van ’t Rood (*1953) is internationaal onderwijsconsultant en als docent internationale pedagogiek verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft de Themismethodiek ontwikkeld op basis van zijn promotieonderzoek naar volwasseneneducatie en empowerment en traint wereldwijd op participatieve wijze. Meer lezen?  www.vantrood.nl

Christa Nieuwboer (*1964) is pedagoog en als zelfstandig onderzoeker werkzaam binnen het sociaal domein. Zij heeft de Themis Opvoedcursus ontwikkeld en is gepromoveerd op online opvoedingsondersteuning. Zij is ook lector bij Avans Hogeschool / Expertisecentrum Caring society. Meer lezen?  www.apparent-onderzoek.nl

Neem contact met ons op:

⇒ Hier kun je alle onderzoekspublicaties over Themis vinden.

Privacybeleid: 

Ons website-adres is: https://integratiedocent.nl.  Onderdeel van Vantrood Educational Services, KVK 14092364. Wij verzamelen geen reacties en data wanneer je deze website leest.  Alleen als je het contactformulier gebruikt worden je contactgegevens verstuurd en opgeslagen op de standaard beveiligde e-mailservers van hostingbedrijven die de e-mailcommunicatie verzorgen. Wij gebruiken ook geen analyse-programma’s.