Rogier van ’t Rood promoveerde in 1996 op het thema Zelfredzaamheid via basiseducatie. Hij werkte als consultant al in meer dan 65 landen aan de verbetering van onderwijskwaliteit door middel van participatieve evaluaties. Inclusie, diversiteit en de pedagogische relatie staan centraal in zijn werk.

Christa Nieuwboer promoveerde in 2014 op het thema Online opvoedingsondersteuning. Sinds 2005 werkt zij als onderzoeker en later als lector aan projecten die te maken hebben met gezond opgroeien en opvoeden in Nederland. Altijd participatief. En modern, aansluitend op de huidige digisociale wereld. Niet óver mensen, maar mét de mensen om wie het gaat!

PUBLICATIELIJST

Hyperlinks naar externe websites kunnen inactief zijn, vooral naarmate ze ouder zijn. Ben je geïnteresseerd in een specifieke publicatie die je hier niet kunt aanklikken, neem dan contact op.

2022

2021

 • Azghari, Y., Nieuwboer, C. & Janssen, J. (2021).  Ik wil niet door jou geholpen worden. Vakblad Sociaal Werk 2021/2, 8-12

2020

 • Azghari, Y., Janssen, J. en Nieuwboer, C. (2020) Participatie onder druk: mismatch tussen niet-westerse migranten en hulpverleners: acties tot betere allianties! Proces, 99/5, 354-372
 • Rood, R.A., Nieuwboer, C., Janssen, J. Azghari, Y, en Lugtigheid, C. (2020), Toch leerbaar! Succes maken van de Z-route. LES, 38

2018

 • Groepsgewijs uitdagen. Hoofdstuk in het boek Verandering begeleiden, een agogische basis voor sociaal werkers (Noordhoff 2018)
 • Proeve Themis Toolbox: uitleg van de methodiek en werkvormen. Deze informatie is opgenomen in het boek Sociaal met taal (zie 2022)
 • Artikel Sociaal Bestek 2018, 3. Succesfactoren voor lokale integratietrajecten. Inburgering: regie bij de gemeenten

2017

2016

 • Informatief: Een participatieve agogische benadering. Meer dan taal en werk. Artikel in Sociaal Werk.
 • Resultaten: Themis in de Databank van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS)
 • Resultaten: Themis in de Databank Interventies naar werk (Divosa)
 • Opinie: Instant respect voor waarden. Tekenen bij het kruisje (Sociaalweb)
 • Praktisch: Themis/Ideal Handbook for implementation (EN)
 • Praktisch: Checklist voor uitvoering Themis
 • Opinie: Inburgering anders (Dagblad Trouw)
 • Praktisch: Position paper over inburgering
 • Opinie: Anders inburgeren is nodig en we weten hoe (Sociaalweb)
 • Opinie: Makkelijk scoren op migratie? (Sociaalweb)
 • Resultaten: Presentatie congres Straatsburg (EN)
 • Resultaten: Learning Language that matters (> EN International Journal of Intercultural Relations)

2015

 • Opinie: Empowerment is belangrijker dan ooit (Sociaalweb)

2014

2013

 • Resultaten: Evaluation Themis/IDEAL the Netherlands (EN)

2009

 • Resultaten: Themis-opvoeden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi)
 • Praktisch: De Themismethode (inclusief inburgeringsmodules)
 • Opinie: Vrouwen durven niets te zeggen met mannen erbij (Dagblad NRC)

2008

 • Resultaten: Masterscriptie UU Inburgering en opvoedingsondersteuning

2006

 • Resultaten: Evaluatie Themismethodiek 2006

2004

 • Ervaringen: Themis film (mov.)

2002

 • Eerste handboek Themis (niet meer beschikbaar)

1996