Groepsgericht aan de slag met inburgering? Of met een integratietraject? Dat kan met de Themis-methodiek: beproefd en onderbouwd. Juist ook met nieuwkomers, die de Z-route doen. De begeleider verzorgt participatieve activiteiten, gericht op actieve deelname aan de samenleving. Bezorg de deelnemers succeservaringen! 

En dat is voor begeleiders extra makkelijk geworden nu we ons methode-boek hebben uitgebracht: Sociaal met taal: inburgeren met waardevolle gesprekken.

Wij doen sinds 2000 onderzoek naar de inburgering en integratie van nieuwkomers met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het gaat bijv. om statushouders die blokkeren in het inburgeringsprogramma of in taalcursussen. En ook om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving.

De methodiek – die we samen met meer dan 12 begeleiders en zo’n 175 cursisten in 3 landen hebben ontwikkeld – heet Themis. Het methodeboek heet Sociaal met taal.

  • versterkt sociaal taal leren
  • leidt toe naar / complementair aan taalcursussen (A)NT2 en Basisvaardigheden
  • participatief: alles is relevant voor de cursist en zijn/haar levenservaring wordt erkend en benut
  • is continu aan te passen aan (het niveau en de behoeften van) de groep deelnemers met wie je werkt
  • draagt bij aan begrip en echte participatie

Ben je een begeleider met enige ervaring met het werken met groepen? Ben je een sociaal georiënteerde taaldocent of een sociaal-agogisch werker? Dan is deze methode echt iets voor jou en jouw cursisten! Op deze site vind je informatie over de methode en de supervisie, die je kunt krijgen als je met participatief groepswerk bezig bent.