Inburgering en integratie van nieuwkomers is óók een taak voor het sociaal domein. Sterker nog: de Themis-methodiek is het meest effectief gebleken als deze werd begeleid door sociaal werkers. Vooral als zij al ervaring hebben met agogisch groepswerk. Welzijnsinstellingen kunnen de Themis-methodiek toepassen als onderdeel van hun opdracht om integraal te werken aan empowerment en inclusie.

We hebben diverse gratis hulpmiddelen ontwikkeld om welzijnsinstellingen te ondersteunen bij het implementeren van de Themis-methodiek.

  • een rekenhulp om de kosten van de Themis-methodiek (ongeveer € 2.500 per nieuwkomer per jaar) te berekenen
  • bouwblokken van Themis, bestaande uit een combinatie van groepswerk, excursies en gastlessen en een maatjes-project
  • een online toolbox vol met werkvormen, die gratis toegankelijk is en blijft na het volgen van de training

Neem contact met ons op!