Inburgering en integratie van nieuwkomers is óók een taak voor het sociaal domein. Sterker nog: de Themis-methodiek is het meest effectief gebleken als deze werd begeleid door sociaal werkers. Vooral als zij al ervaring hebben met agogisch groepswerk. Welzijnsinstellingen kunnen de Themis-methodiek toepassen als onderdeel van hun opdracht om integraal te werken aan empowerment en inclusie.

De methodiek is ook toepasbaar in andere projecten waar participatief groepswerk een uitkomst is. Zo doen we in 2022-2024 mee aan het project Zelfie! in de gemeente ’s Hertogenbosch; gericht op gedeelde regie in arbeidstoeleiding met en voor vrouwen in de bijstand en met een migratie-achtergrond.