Gemeenten krijgen meer regie over inburgering en integratie. Zij kunnen onderwijs en begeleiding inkopen bij organisaties voor volwassenenonderwijs, welzijn, vluchtelingenwerk en taalbureaus. Daarbij is het belangrijk om met een beproefde methode te werken.  

Sinds 2002 is Themis ontwikkeld: een methode die nieuwkomers succeservaringen laat opdoen en bewust ingaat op de dilemma’s en spanningen die meekomen met migratie. Vooral voor nieuwkomers met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving.

De methode is ontwikkeld door deskundigen sámen met migranten en was erkend als een goed onderbouwde interventie (Movisie). In 2020 hebben we besloten niet meer te investeren in de update hiervan.

Resultaten

Opbrengsten van de participatieve wijze van werken (gebleken uit evaluaties en metingen):

  • mondeling een taalniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • een participatieniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • betere gezondheid en gezondheidsvaardigheden
  • bekendheid met voorzieningen en sociale omgeving
  • meer opvoedvertrouwen en beter gezinsfunctioneren
  • … en behaalde doelen, door de deelnemers zelf bepaald

Het overkoepelende doel is empowerment: mensen zijn in staat hun eigen leven te organiseren en hulpbronnen te benutten.

Wil je met de methode werken? Je kunt een beroep op ons doen voor ondersteuning. 

VOOR BEGELEIDERS/DOCENTEN: 5 x supervisie € 2.500,- BTW vrijgesteld*

VOOR PROJECTLEIDERS: workshop randvoorwaarden € 495,- BTW vrijgesteld*

*Supervisie á 2 uur voor 1-5 personen. Workshop á 1,5 uur voor max. 15 personen. Activiteiten op locatie of hybride, in overleg. Reiskosten worden apart in rekening gebracht. Deze onderwijsactiviteiten zijn BTW-vrijgesteld via Vantrood Educational Services.