Gemeenten krijgen meer regie over inburgering en integratie. Zij kunnen onderwijs en begeleiding inkopen bij organisaties voor volwassenenonderwijs, welzijn, vluchtelingenwerk en taalbureaus. Daarbij is het belangrijk om met een beproefde methode te werken.  

Sinds 2002 is Themis ontwikkeld: een methode die nieuwkomers succeservaringen laat opdoen en bewust ingaat op de dilemma’s en spanningen die meekomen met migratie. Vooral voor nieuwkomers met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving.

De methode is ontwikkeld door deskundigen sámen met migranten en is erkend als een goed onderbouwde interventie (Movisie).

Resultaten

Opbrengsten van de participatieve wijze van werken (gebleken uit evaluaties en metingen):

  • mondeling een taalniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • een participatieniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • betere gezondheid en gezondheidsvaardigheden
  • bekendheid met voorzieningen en sociale omgeving
  • meer opvoedvertrouwen en beter gezinsfunctioneren
  • … en behaalde doelen, door de deelnemers zelf bepaald

Het overkoepelende doel is empowerment: mensen zijn in staat hun eigen leven te organiseren en hulpbronnen te benutten.

Kosten

Een begeleidingsjaar met de Themis-methodiek kost € 2.500 per persoon.

De training om met de Themis-methodiek te werken kost € 5.000 voor 5 begeleiders (34 studie-uren).