De gemeente.

Gemeenten krijgen meer regie over inburgering en integratie. Zij kunnen onderwijs en begeleiding inkopen bij organisaties voor volwassenenonderwijs, welzijn of vluchtelingenwerk. Daarbij is het belangrijk om met een beproefde methode te werken.  

Sinds 2002 is Themis ontwikkeld: een methode die uitgaat van de belevingswereld van de lerende zelf. De methode is ontwikkeld door deskundigen sámen met migranten en is opgenomen in diverse databanken voor effectieve interventies (Movisie, KIS).

Inburgering bevindt zich op het kruisvlak van volwasseneneducatie en sociaal domein.

Opbrengsten van de participatieve wijze van werken (gebleken uit evaluaties en metingen):

  • een taalniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • een participatieniveau hoger (relatief naar startniveau)
  • betere gezondheid en gezondheidsvaardigheden
  • bekendheid met voorzieningen en sociale omgeving
  • meer opvoedvertrouwen en beter gezinsfunctioneren
  • … en behaalde doelen, door de deelnemers zelf bepaald

Het overkoepelende doel is empowerment: mensen zijn in staat hun eigen leven te organiseren en hulpbronnen te benutten.

Bekijk het filmpje over onze visie op volwassenenonderwijs hier: