Op 10-10-2017 werd het nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd. Wij stelden daarbij de vraag: ⇒ wat zijn de doelen van het inburgeringsonderwijs?

Wij willen dat nieuwkomers actief in Nederland kunnen meedoen. Maar Nederland is een heel ingewikkeld land en inburgering is een complex proces. Alleen de taal leren of aan het werk gaan is niet genoeg. Het gaat ook over alledaagse handelingen zoals boodschappen doen, het openbaar vervoer gebruiken. En over contacten met andere Nederlanders en de dialoog over waarden. Over gebruik kunnen maken van voorzieningen en je weg vinden op de arbeidsmarkt. De ene inburgeraar is de andere niet; daarom is het nodig dat zij zelf verwoorden wat ze nodig hebben om actief deel te nemen aan de samenleving. Op die manier betuttelen we niet, maar pamperen we ook niet. Een integratiedocent haalt het beste uit elke inburgeraar. Wij leiden de integratiedocent op om dat op een verantwoorde manier en door middel van een ⇒ erkende methode te doen.